Containerpark: Vandaag open tot 17:00

Verzendbeleid

Algemene voorwaarden ondernemingen:

1. Handelsrelatie en vertegenwoordiging:

 • De handelsrelatie wordt beheerst door de algemene voorwaarden en bijzondere bepalingen op bestel- en leveringsbon.
 • BV Containerdienst Thienpont is alleen rechtsgeldig gebonden door geschriften ondertekend door bevoegde organen.

2. Uitvoering van werken:

 • Containers worden geplaatst en werken worden uitgevoerd op verzoek en instructies van de klant.
 • Klant is volledig verantwoordelijk voor schade en ongevallen, inclusief de nodige maatregelen en vergunningen.

3. Verbintenis en boete bij verbreking:

 • Bij eenzijdige verbreking door de klant is een boete verschuldigd van 30% van het tot dan reeds gefactureerd bedrag, met een minimum van €2.500 per werf die nog niet is voltooid. Indien de werf nog moet worden opgestart, wordt dit minimumbedrag verdubbeld.
 • BV Containerdienst Thienpont is niet aansprakelijk voor overmacht, en kan naar eigen goeddunken de overeenkomst ontbinden.

4. Kwalificatie van afval:

 • Klant is op de hoogte dat de kwalificatie van afval wordt bepaald bij lossen van de container.
 • Protesten moeten onmiddellijk worden gemeld en afval wordt gezamenlijk gekeurd.

5. Niet-nakoming verplichtingen:

 • Bij niet-nakoming door de klant heeft BV Containerdienst Thienpont het recht de overeenkomst te ontbinden en een forfaitaire schadevergoeding te eisen, gelijk aan 25% van de prijs van de overeenkomst.

6. Klachtenprocedure:

 • Klachten moeten binnen zeven dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden gemeld.
 • Niet gemelde klachten worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud.

7. Betalingstermijnen en vergoedingen:

 • Facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, ondanks eventuele klachten.
 • Onbetaalde facturen genereren rente van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Een forfaitaire conventionele vergoeding van 10%, met een minimum van €250, is verschuldigd bovenop alle andere vorderingen, gerechtskosten en kosten van uitvoering.

8. Gegevensbescherming:

 • BV Containerdienst Thienpont behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en de klant heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.
 • Meer informatie over gegevensverwerking is verkrijgbaar bij de Belgische toezichthoudende autoriteit.

9. Geschillenregeling:

 • Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd, en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Algemene voorwaarden particulieren:

1. Handelsrelatie en vertegenwoordiging:

 • De handelsrelatie wordt beheerst door de algemene voorwaarden en bijzondere bepalingen op bestel- en leveringsbon.
 • BV Containerdienst Thienpont is alleen rechtsgeldig gebonden door geschriften ondertekend door bevoegde organen.

2. Uitvoering van werken:

 • Containers worden geplaatst en werken worden uitgevoerd op verzoek en instructies van de klant.
 • Klant is volledig verantwoordelijk voor schade en ongevallen, inclusief de nodige maatregelen en vergunningen.

3. Verbintenis en boete bij verbreking:

 • Bij eenzijdige verbreking door de klant is een schadebeding verschuldigd van 30% van het tot dan reeds gefactureerd bedrag, met een maximum van €2.500 per werf die nog niet is voltooid. Indien de werf nog moet worden opgestart, wordt dit minimumbedrag verdubbeld.
 • BV Containerdienst Thienpont is niet aansprakelijk voor overmacht, en kan naar eigen goeddunken de overeenkomst ontbinden.

4. Kwalificatie van afval:

 • Klant is op de hoogte dat de kwalificatie van afval wordt bepaald bij lossen van de container.
 • Protesten moeten onmiddellijk worden gemeld en afval wordt gezamenlijk gekeurd.

5. Niet-nakoming verplichtingen:

 • Bij niet-nakoming door de klant heeft BV Containerdienst Thienpont het recht de overeenkomst te ontbinden en een forfaitaire schadevergoeding te eisen, gelijk aan 25% van de prijs van de overeenkomst.

6. Klachtenprocedure:

 • Klachten moeten binnen zeven dagen na factuurdatum per aangetekende brief worden gemeld.
 • Niet gemelde klachten worden beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud.

7. Betalingstermijnen en vergoedingen:

 • Facturen zijn contant betaalbaar zonder korting, ondanks eventuele klachten.
 • Onbetaalde facturen genereren rente van 4% per jaar vanaf de factuurdatum. Een forfaitaire conventionele vergoeding van 10%, met een minimum van €250, is verschuldigd bovenop alle andere vorderingen, gerechtskosten en kosten van uitvoering.

8. Gegevensbescherming:

 • BV Containerdienst Thienpont behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en de klant heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.
 • Meer informatie over gegevensverwerking is verkrijgbaar bij de Belgische toezichthoudende autoriteit.

9. Geschillenregeling:

 • Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd, en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.